Di dời văn phòng đại diện ngân hàng Agribank Tây Nam Bộ

Được thành lập từ 2015 văn phòng đại diện ngân hàng Agribank Tây Nam Bộ có địa chỉ tại 146 Trần Văn Hoài, quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ là một trong hơn 305 chi nhánh và phòng giao dịch, mạng lưới trải rộng tới từng huyện, liên xã phục vụ cho khách hàng tại khu vực Tây Nam Bộ.