Tổ chức Team Building 2021

Với mục đích gắn kết tập thể, giữa các thành viên vừa qua 25/4/2021 công ty Phương Trân tổ chức buổi Team Building với chủ đề “GẮN KẾT YÊU THƯƠNG”.

Thông qua các hoạt động tập thể, các thành viên của nhóm được trải nghiệm, vui chơi, từ đó hiểu hơn, cũng như rút ra kinh nghiệm riêng cho mình trong quá trình hoạt động đội – nhóm, đưa ra giải pháp phân công công việc, hỗ trợ lẫn nhau đi đến đích cuối cùng