Tạp vụ bệnh viện Cần Thơ

Tạp vụ bệnh viện Cần Thơ với chu kỳ hoạt động liên tục không ngày nghỉ, xoành xoạch sở hữu nguồn nhiễm bệnh mới (các bệnh nhân mới), hệ thống máy móc trang vật dụng đa dạng, giường bệnh và số người hoạt động lớn các bệnh viện thực sự không dễ để khiến sạch và […]

Xem thêm