Hướng Dẫn cách làm báo cáo thuế hàng tháng và kinh nghiệm làm kế toán thuế cho nhân viên kế toán mới đi làm.Đối với bất kỳ doanh nghiệp thì công việc làm báo cáo thuế hàng tháng  là vô cùng quan trọng, nếu không cẩn thận doanh nghiệp có thể bị phạt bởi những sai sót không đáng có mà nhân viên kế toán vô tình vấp phải, Chính vì thế  Trung tâm dịch vụ Cần Thơ xin được chia sẻ kinh nghiệm cũng như hướng Dẫn cách làm báo cáo thuế hàng tháng cho các bạn mới bước chân vào nghề.

Nếu bạn chưa làm báo cáo thuế  bao giờ thì lựa chọn một khóa học kế toán thuế ngắn hạn cấp tốc sẽ giúp bạn tự tin hơn và biết cách làm chủ hoàn toàn công việc kế toán thuế.

15 vấn đề cần lưu ý khi làm báo cáo thuế hàng tháng sau:

1. Sắp xếp hóa đơn bán ra ( hóa đơn xuất ) theo số thứ tự bán ra đồng thời cũng là theo trình tự ngày tháng. Hóa đơn mua vào ( hóa đơn nhập ) sắp xếp theo trình tự ngày tháng. Bạn nên lấy một mẫu giấy kẹp lại ghi rõ hóa đơn bán ra tháng / năm.

2. Nếu trường hợp bạn làm nhiều công ty một lúc thì bạn nên ghi rõ hóa đơn bán ra tháng / năm – tên công ty.

3. Khi hạch toán lên phần mềm kế toán bạn phải phân biệt được đâu là hàng hóa, hay nguyên vật liệu, tài sản cố định, công cụ, dụng cụ vì có thể hàng hóa của công ty này nhưng sẽ là công cụ dụng cụ hoặc tài sản của công ty khác và ngược lại.

4. Khi hạch toán hóa đơn đầu ra cần phân loại đâu là doanh thu bán hàng hóa, đâu là doanh thu dịch vụ hay đâu là doanh thu bán thành phẩm để cho vào tài khoản tương ứng, doanh thu bán hàng hóa, doanh thu bán thành phẩm sử dụng.

5. Khi kê khai báo cáo thuế nên lưu ý các trường hợp kê khai đặc biệt như sau : Hóa đơn nhập khẩu thì khi nào có chứng từ nộp tiền thuế nhập khẩu bạn mới được kê khai vào tháng nộp tiền và thông tin ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn, ngày hóa đơn căn cứ vào giấy nộp tiền để kê khai. Nhà xuất khẩu nước ngoài không có mã số thuế. Tờ khai hải quan vào tháng 6/2013 nhưng đến tháng 07/2013 mới nộp tiền thì bạn kê khai vào tháng 7/2013.

6. Cần biết cách lưu trữ hóa đơn, giấy nộp tiền các loại thuế nên photo thêm nhiều bản, nếu cơ quan thuế yêu cầu mang giấy nộp tiền đi đối chứng bạn nên mang tờ photo tránh mất chứng từ không chứng minh được công ty đã nộp tiền vào NSNN.

7. Hàng tháng bạn nên cẩn thận trong việc kê khai. Nên kiểm tra lại chỉ tiêu trên HTKK vì có khi nhỡ xóa đi chỉ tiêu này sẽ làm mất số thuế GTGT được khấu trừ.

8. Hàng tháng bạn nên hạch toán vào phần mềm kế toán rồi mới xuất dữ liệu ra HTKK và so sánh số thuế được khấu trừ hay phải nộp của các tháng có trùng với nhau giữa HTKK và Phần mềm hạch toán hay không? Nếu sai bạn đang HT sai báo cáo thuế hoặc kê khai sai. Chỉnh lại cho đúng trước khi nộp tờ khai. Đặc biệt là cuối năm tài chính. (trước khi lập tờ khai thuế tháng 12).

9. Nên lưu ý phần tiền lương  phải khớp với quyết toán thuế TNCN, có nghĩa là tổng lương phải trả cho cán bộ công nhân viên so với tổng hợp lương  từng cá nhân lên quyết toán thuế TNCN cuối năm là số liệu khớp nhau.

10. Khi lập bảng cân đối số phát sinh cần biết cách cân đối chi phí hợp lý như chi phí tiền lương so với doanh thu, chi phí tiếp khách trên tổng chi phí, chi phí khác…

11. Cân đối các vấn đề như hàng tồn kho trên chi tiết phải giống tổng hợp không được lệch. Một vấn đề về hàng tồn kho các bạn thường sai đó là xuất hàng ra bán trước ngày nhập hàng mà không xử lý khi hạch toán Dẫn tới sai báo cáo hàng tồn kho cuối kỳ. Giá trị còn mà số lượng đã hết. làm sai báo cáo tài chính – báo cáo thuế.

12. Tương tự bạn cần xử lý các vấn đề về công cụ, dụng cụ so với bảng trích phân bổ công cụ dụng cụ.

13. Tương tự bạn cần xử lý các vấn đề về tài sản cố định so với bảng trích khấu hao tài sản cố định.

14. Kinh nghiệm quyết toán thuế: Trược khi lập báo cáo tài chínhbáo cáo thuế bạn cần phải lập quyết toán thuế TNDN trước để so sánh chênh lệch số thuế TNDN cuối năm so với các quý . Từ đó tạo bút toán xử lý chênh lệch thuế TNDN kết chuyển lại mới lập báo cáo tài chính.

15. Hàng tháng bạn nên biết cách cân đối mọi vấn đề trên báo cáo như trên: Thuế, chi phí, lợi nhuận… thì đến cuối năm bạn sẽ không vất vả trong việc lập báo cáo tài chính. Đây là kinh nghiệm dành cho các bạn kế toán muốn làm nhiều công ty một lúc.

Trên đây là hướng dẫn làm báo cáo thuế, báo cáo tài chính hàng tháng và những kinh nghiệm mà chúng tôi muốn chia sẻ.