Di dời trung tâm giáo dục thường xuyên Cần Thơ

Di dời trung tâm giáo dục thường xuyên Cần Thơ